SBK formirao štab za zaštitu nacionalnih prava bošnjačke djece

sbk_stabIzvršno vijeće Svjetskog bošnjačkog kongresa formiralo je štab za zaštitu nacionalnih prava bošnjačke djece u obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini.


Štab će djelovati sve do konačnog rješenja problema ugrožavanja elementarnog prava bošnjačke djece na obrazovanje na bosanskom jeziku i u duhu svoje vjere, kulture i tradicije.

Štab će pripremiti prijedlog mjera radi rješavanja ovog pitanja, te upoznati domaće i međunarodne faktore radi zajedničkog djelovanja u cilju suzbijanja ovog oblika diskriminacije. Štab će, također, pratiti sve pojave kršenja prava bošnjačke djece u BiH, regionu i dijaspori.

Izvršno vijeće je usvojilo izvještaje o radu odbora i smjernice za izradu plana i programa rada resornih odbora Vijeća.

Članovi Vijeća usvojili su Odluku da se u povodu prve godišnjice osnivanja Svjetskog bošnjačkog kongresa održi zajednička sjednica Predsjedništva, Senata i Izvršnog vijeća SBK-a. Na toj sjednici bit će prezentirani projekti Kongresa od strateškog značaja.

1375000_172652592924805_1958737441_n

1377020_172652579591473_1833646439_n

1383186_172652586258139_191177997_n

Comments are closed.