Džudžević gost Srpske akademije nauka i umjetnosti – SANU

Esko-u-SANU-3Sjeverni Sandžak – Esad Džudžević govorio je o položaju i ostvarivanju prava Bošnjaka u Republici Srbiji na sastanku koji je organizovao Međuodjeljenski odor za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava u zgradi Srpske akademije nauka i umjetnosti u Beogradu.

Cilj ovog sastanaka, koji je organizovan u saradnji Međuodeljenskog odbora za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava sa Komisijom za proučavanje života i običaja Roma, je da se sa predstavnicima nacionalnih savjeta i stručnjacima razmotre pitanja na koja je ukazao Zaštitnik građana Republike Srbije.

Esko-u-SANU-1

Međuodjeljenski odbor za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava prati ostvarivanje prava i promjene statusa nacionalnih manjina u Srbiji i na osnovu toga zaključuje da je u posljednjoj deceniji, a naročito nakon donošenja Ustava iz 2006. godine i Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, unaprijeđen sistem zaštite individualnih i kolektivnih prava i da je uspostavljen sistem manjinskih samouprava zaduženih za ostvarivanje kulturne autonomije. (sandzakpress)

Comments are closed.