Direktori – Nećemo mijenjati srpske nazive škola dok nam ne dozvoli ministarstvo

Muratom-i-Nazifom-ruse-Vuka-i-Nemanju-620x400Sjeverni Sandžak – Esad Džudžević (SDA) sada bi da mijenja nazive osnovnih škola u Novom Pazaru, ističu srpski mediji, kao i to da je nemoguće mijenjati nazive škola bez Ministarstva prosvjete i to da su direktori protiv.

Tako bi bila skinuta tabla sa imenom Desanke Maksimović, a zamijenio bi je Musa Ćazim Ćatić. Džudžević bi htio da umjesto po Vuku Karadžiću škola bude nazvana po Muhamedu Hevaiju Uskufiji. Jovana Jovanovića Zmaja zamijenio bi Ahmed Ali Gurbi, Aleksu Đilasa Beća Ferhad-beg Draga, Aleksu Šantića Kadija Gulavički, Vladimira Perića Valtera Murat efendija Šećeragić, a umjesto po Svetozaru Markoviću jedna škola bila bi nazvana po dr Rifatu Ramoviću.

Škole su proglasili ustanovama od posebnog značaja za Bošnjake, a inicijativu uputili Ministarstvu prosvjete i upravama ovih škola. Prijedlog Džudževića još nije stigao u Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja, koje daje posljednju riječ o promjeni imena obrazovnih ustanova.

– Prema Zakonu, odluku o promjeni naziva obrazovno-vaspitne ustanove prvo donosi organ upravljanja, u ovom slučaju školski odbor. Mišljenje o promjeni naziva škole potrebno je da dostave i nastavničko vijeće i Savjet roditelja, kao i jedinica lokalne samouprave. Posle toga, zahtjev se na razmatranje dostavlja Ministarstvu, preko načelnika školske uprave koji, također, o tome treba da dostavi svoje obrazloženje – objašnjavaju zvaničnu proceduru u Ministarstvu prosvjete.

Tek ako zahtjev prođe sve ove procedure, Ministarstvo će reći svoj sud.
PJESNICI, DERVIŠ, KADIJA…Na listi onih koji bi trebalo da zamijene Zmaja, Vuka, Šantića i još pet znamenitih ličnosti, nalaze se, kako ističu srpski mediji, muslimanski pesnici, političari, jedan derviš, šerijatski sudija, profesor univerziteta… Najstariji je iz 14. veka, pa sve do ličnosti koje su nedavno preminule.

A pomenuta inicijativa nije još stigla ni u škole čije preimenovanje traži Džudžević. Direktori nisu bili ni pretjerano voljni da je komentarišu. Stav je uglavnom sličan – da neće podržati promjenu naziva škola.

– Ništa o tome ne znam. Nisam dobio zvanični dopis, a nisam čak ni nezvanično čuo tu vest – kaže Munir Šabotić, direktor OŠ „Desanka Maksimović“. – Mi smo jednom, devedesetih godina, mijenjali naziv i škola je od „Stanike Radovanović Cane“ postala „Desanka Maksimović“. Mislim da sada nema smisla menjati naziv. Džudžević je u privremenom mandatu i njihove inicijative nećemo prihvatati. Možemo samo da uslišimo naloge zvaničnih vlasti. Ako nam neko sa više instance naredi, mi ćemo poslušati.

Sličnog je mišljenja i njegov kolega Edin Dugopoljac, direktor OŠ „Stefan Nemanja“.

– Za promjenu imena škole postoji striktna procedura. Za mene kao direktora škole, poslodavac je Ministarstvo prosvjete i sprovodiću samo odluke koje mi oni upute, posredstvom školske uprave. Samo instrukcije Ministarstva prosvjete su za nas relevantne – napominje Dugopoljac.

I direktora OŠ „Vuk Karadžić“ Zenuna Mučića zatekla je ova vest. Prvi put čuje, kaže, za Muhameda Hevaija Uskufiju, kako je predloženo da se njegova škola zove.

– Postoje instance više od škole koje će o tome odlučivati. Ja sigurno neću pokretati incijativu, a vjerujem ni školski organi – najavljuje Mučić. (sandzakpress)

nazivi_skola

Comments are closed.