BiH “pliva u novcu”: Shell završio istraživanja i zatražio koncesiju za eksploataciju nafte

BiH_naftaVlada FBiH donijela je jučer Odluku o proglašenju ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina od strateškog interesa na prostoru FBiH.Naftna područja u BiH

Ovom odlukom data je saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za pokretanje aktivnosti i pristupanju postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina putem direktnog pregovaranja.

Resorno ministarstvo zaduženo je da pripremi rješenje o formiranju komisije za pripremu dokumentacije za raspisivanje javnog poziva za izbor stručnog konsultanta za pužanje konsultantskih usluga u postupku pregovaranja, vođenja pregovora i izradu ugovornog modaliteta koji će biti dostavljen Vladi FBiH.

U obrazloženju Odluke navodi se da je Naftna kompanija Shell Exploration Company B.V. potpisala 3. novembra 2011. godine Memorandum o razumijevanju sa Vladom FBiH. Glavni zadatak realizacije Memoranduma bio je izrada izvještaja “Procjena perspektivnosti Federacije Bosne i Hercegovine za istraživanje nafte i plina”.

Izvještaj je urađen i prezentovan na tehničkom sastanku Koordinacionog odbora za praćenje realizacije Memoranduma, koji je održan 30. septembra 2013. godine u Sarajevu. Izvještaj sadrži osnovne podatke o naftnim sistemima koji ukazuju na opravdanost nastavka istraživanja nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naftna kompanija Shell je 27. septembra 2013. godine uputila Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dopis kojim izražava interes za otpočinjanje pregovora o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na području Federacije BiH.

Imajući to u vidu, za istraživanje i eskploataciju predloženi su blokovi Slunj, Bihać, Bosanska Krupa, Prijedor, Drvar, Ključ, Knin, Glamoč, Bugojno, Sinj, Livno, Prozor, Imotski, Mostar, Kalinovik, Ploče, Metković, Ston i Dubrovnik.

Imajući u vidu jasno opredjeljenje kompanije Shell za otpočinjanje pregovora, ali i veliko iskustvo ove kompanije na istraživanju ovog resursa i raspolaganje finansijskim sredstvima za ova rizična i veoma skupa geološka istraživanja, Vlada FBiH je jučer donijela ovu odluku, a sve u pravcu dodjele koncesije, saopšteno je iz Ureda za informiranje Vlade FBiH. (haber.ba)

Comments are closed.