Ustavni sud Srbije presudio: Nacionalnim vijećima manje prava

ustavni-sudUstavni sud proglasio je neustavnim odredbu Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, prema kojoj država, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, na inicijativu nacionalnog savjeta, prenosi osnivačka prava na školama, ustanovama kulture i medijima koji obavlјaju djelatnost na jezicima nacionalnih manjina.

Nacionalni savjeti neće moći ni da daju mišlјenje za utvrđivanje broja učenika za upis u srednju školu, da daju saglasnosg za broj učenika za šcanje pručne prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije.

Savjeti su ostali i bez prava da daju mišlјenja za imenovanja članova upravnog odbora, programskog odbora i generalnog direktora Radiodifuzne ustanove Srbije ako ona emituje program na jeziku nacionalne manjine.
(Izvor: agencije)

DRU-USTAVNI-SUD

Comments are closed.