Ukida se zabrana nošenja marame u državnim institucijama u Turskoj

map_turkiye1Premijer Republike Turske Recep Tayyip Erdogan danas je na konferenciji za novinare predstavio “Paket demokratizacije”, saopštavajući samo reforme koje iziskuju uvođenje administrativnih regulativa.
Ističući da je te regulative moguće provesti odlukom Vijeća ministara ili izmjenom pravilnika, premijer Erdogan je nadalje kazao: ”Mijenjamo Pravilnik o odijevanju i ukidamo zabranu nošenja marame u državnim institucijama. Pravilnik o odijevanju uposlenika državnih institucija sadržavao je ograničavajuće odredbe za žene i muškarce. Ta ograničavanja su kršila prava rada, slobode vjere i savjesti, bila su diskriminirajućeg sadržaja”.

”Uvodeći izmjenu člana 5. ovog pravilnika otklanjamo diskriminirajući pristup prema odijevanju žena, državnih službenica.

Izvan ovog okvira stavljaju se oni koji nose službenu uniformu- pripadnici Oružanih snaga Turske, policije, sudije i javni tužioci”, rekao je premijer Erdogan.

(AA)

Comments are closed.