Prirodni priraštaj stanovništva Turske četiri puta veći od EU

turkey_statisticBroj stanovnika Evropske unije (EU) dostigao je 505,7 miliona. Prirodni priraštaj EU u 2012. godini iznosio je 217 hiljada, a neto migracija 882 hiljade.

U 11 zemalja Evropske unije opao broj stanovnika

Prema podacima Zavoda za statistiku EU (Eurostat), broj stanovnika prošle godine povećao se u 17 zemalja članica Unije, a smanjio u 11 zemalja. Pažnju je privuklo intezivno iseljavanje iz zemalja pogođenih teškom ekonomskom krizom, poput Grčke, Portugala i Španije. Sa 85 miliona stanovnika na dan 01. januar 2013. godine, Njemačka je i dalje najbrojnija članica Evropske unije.

Iako je zabilježen pad prirodnog priraštaja, zahvaljujući boljoj ekonomskoj situaciji u odnosu na njene susjede Njemačka je broj stanovnika povećala intezivnim migracijama. Prirodni gubitak stanovništva u Njemačkoj prošle godine je iznosio 196 hiljada. Sa 392 neto migracijom, ukupan broj stanovnika Njemačke povećao se za 196 hiljada.

Prirodni prirast stanovništva Francuske prošle godine je iznosio 252 hiljade, a neto migracija 54 hiljade, tako da je sa rastom od 306 hiljada ukupan broj stanovnika ove zemlje dostigao 65,5 miliona. Prirodni priraštaj Velike Britanije iznosio je 244 hiljade. Sa neto migracijom od 149 hiljade, broj stanovnika se povećao za 393 hiljade, na 63,9 miliona. Uprkos padu prirodnog priraštaja za 79 hiljada, Italija je primila 370 hiljada imigranata i time povećala broj stanovnika. Broj stanovnika četvrte po redu najbrojnije zemlje članice EU Italije povisio se za 291 hiljadu i dostigao 59,7 miliona.

Broj stanovnika Španije, uprkos rastu prirodnog priraštaja za 49 hiljada, zbog neto migracije od 162 hiljade opao je na 46,7 miliona. Broj stanovnika jedne od članica EU srednje veličine, Poljske, opao je za 5 hiljada, na 38,5 miliona, a broj stanovnika Rumunije smanjio se za 39 hiljada, na 20,1 milion.

Neto migracije u EU, skoro četiri puta veće od prirodnog prirasta stanovništva

Promjene broja stanovnika u ostalim članicama EU izgledaju ovako: Holandija: 16 miliona 780 hiljada ( 49 hiljada), Belgija: 11 miliona 162 hiljada ( 67 hiljada), Grčka: 11 miliona 63 hiljada (-61 hiljada), Češka Republia: 10 miliona 516 hiljada ( 11 hiljada), Portugal: 10 miliona 487 hiljada (-55 hiljada), Mađarska: 9 miliona 909 hiljada (-23 hiljada), Švedska: 9 miliona 556 hiljada ( 73 hiljada), Austrija: 8 miliona 452 hiljade ( 44 hiljade), Bugarska: 7 miliona 285 hiljada (-43 hiljade), Danska: 5 miliona 603 hiljade ( 22 hiljade), Finska: 5 miliona 427 hiljada ( 25 hiljada), Slovačka: 5 miliona 411 hiljada ( 7 hiljada), Irska: 4 miliona 591 hiljadu ( 8 hiljada), Hrvatska: 4 miliona 262 hiljade (-14 hiljada), Litvanija: 2 miliona 972 hiljade (-32 hiljade), Slovenija: 2 miliona 59 hiljada ( 3 hiljade), Letonija: 2 miliona 24 hiljade (-21 hiljadu), Estonija 1 milion 325 hiljada, (-9 hiljada), Grčko Kiparski Sektor: 866 hiljada ( 4 hiljade), Luksemburg: 537 hiljade ( 12 hiljada), Malta: 421 hiljada ( 4 hiljade).

Prirodni prirast stanovništva Turske četiri puta veći od EU

Prema podacima Eurostat-a, broj stanovnika Turske, koji je početkom 2012. godine iznosio 74 miliona 724 hiljade, 01. januara 2013. godine povećao se na 75 miliona 627 hiljada. Prirodni prirast stanovništva Turske prošle godine je iznosio 905 hiljada, a neto migracije 2 hiljade. Sa ovim je rast broja stanovnika iznosio 903 hiljade. Prirodni priraštaj Turske, koja broji 75 miliona stanovnika, četverostruko je veći od prirodnog priraštaja u EU, koja ima 500 miliona stanovnika. (trt.net)

Comments are closed.