POKREĆE SE VIRTUELNI MUZEJ GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA

virtualni_muzej_genocida02U povodu 9. januara – Dana genocida nad Bošnjacima (VIDEO).
U povodu obilježavanja 9. januara 1992., koji se na polovini bosanskohercegovačke teritorije još uvijek slavi kao „Dan Republike Srpske“, antifašistička kultura postaje bogatija za još jednu instituciju koja će čuvati sjećanje na srpsko-hrvatske zločince i bošnjačke žrtve, a riječ je o Virtuelnom muzeju genocida nad Bošnjacima.

Pokretači projekta su doc. dr. Selma Rizvić i mr. sc. Fatmir Alispahić, koji promocijom Virtuelnog muzeja daju svoj doprinos ustanovljavanju 9. januara kao Dana genocida nad Bošnjacima. Tim povodom je napravljen i na youtube postavljen trailer za VMGB, koji predstavlja etape u kontinuitetu genocida nad Bošnjacima.

O ustanovljavanju Muzeja genocida nad Bošnjacima doc. dr. Selma Rizvić kaže:

– Virtualni muzej genocida nad Bošnjacima ima za cilj da kroz online multimedijalnu prezentaciju predstavi korisnicima Interneta dokumente o kontinuitetu genocida nad Bošnjacima. Muzej će se sastojati od centralnog i deset posebnih virtuelnih okruženja u kojima bi se dokumenti, svjedočenja i zapisi o genocidu predstavili putem interaktivnih digitalnih priča. Na ovaj način se mogu uvezati i efikasno prezentirati različiti oblici dokumenata: tekst, slike, zvuk, film, 3D objekat. Online prezentacija se može prilagoditi i on-site prezentaciji u fizičkom prostoru u kojoj bi se digitalni sadržaj prikazao na touch screen interaktivnom displeju. Ovim trailerom otvaramo vrata institucije Virtuelnog muzeja genocida nad Bošnjacima, koji će svoje posjetioce upoznati sa historijskim činjenicama o kojima se ne uči u školama i koje su decenijama bile sakrivene od javnosti – kaže. doc. dr. Selma Rizvić.

Koautor projekta mr. sc. Fatmir Alispahić kaže da je za dan pokretanja VMGB odabran 9. januar, jer je tog datuma 1992. osnovana paradržavna i genocidna tvorevina Republika Srpska, koja je ideološki i institucionalno glavni krivac za najveće stradanje Bošnjaka u povijesti, koje traje i danas. On kaže kako je potpuno jasno da porobljena i korumpirana bošnjačka politika ne smije graditi Muzej genocida, jer bi institucija bošnjačke žrtve podrazumijevala određene promjene dejtonskog poretka, kao što je ukidanje entiteta koji su rezultat politike genocida. Postojanje Republike Srpske, po Alispahiću, ravno je mogućnosti da se u Njemačkoj zadržao Treći rajh kojega, uprkos holokaustu nad Jevrejima, zapadne vlade uvažavaju kao legalnog sagovornika.

– Ovo je projekat bošnjačkog naroda, i taj projekat će biti onoliko velik koliko to narod bude htio i osjećao. Svako će imati mogućnost da dokumentima ili prilozima izgradi jedan dio institucije bošnjačkog pamćenja. U naučnim, istraživačkim i predstavljačkim formama genocid nad Bošnjacima dosad je parcijalno tretiran, ali sav taj materijal nikada nije umrežen pod jedan krov. Jevreji su tako sve materijale o holokaustu stručno obradili i klasificirali pod krovom Muzeja „Jad Vašem“, odakle su i podsticali multidisciplinarna istraživanja i predstavljanja holokausta. Budući da za izgradnju Muzeja genocida nad Bošnjacima trebaju pozamašna finansijska sredstva, kao rješenje se nudi medij virtuelnog muzeja, koji je najsavremenija predstavljačka forma. U svijetu je već godinama mnogo veći broj posjetitelja virtuelnih, nego realnih muzeja, mada je naš cilj da materijal koji bude sakupljen nekada bude predstavljen i u zasebnoj zgradi Muzeja genocida nad Bošnjacima u Sarajevu – rekao je mr. Fatmir Alispahić.

OTENCIJAL VIRTUELNE PREZENTACIJE U PROJEKTIMA DOC. DR. SELME RIZVIĆ: Kako bi se razumio potencijal virtuelne prezentacije činjenica o genocidu nad Bošnjacima, u prilogu se nalaze linkovi za nekoliko projekata virtuelne prezentacije kulturne baštine koje je pokrenula i koordinirala doc. dr. Selma Rizvić.

– Sarajevski ratni predmeti, 2010, u saradnji sa Historijskim muzejem Bosne i Hercegovine,
http://h.etf.unsa.ba/srp/

– Virtualni muzej Sarajevskog atentata, 2010, u saradnji sa Muzejem Sarajeva, finansirano od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke BiH,
http://h.etf.unsa.ba/vmuzej-atentata/

– Digitalni katalog stećaka, 2009, u saradnji sa Zemaljskim muzejem BiH,
http://h.etf.unsa.ba/dig-katalog-stecaka/

Multimedijalna 3D prezentacija i 3D štampa Saborne crkve u Sarajevu, 2009,
sabornacrkva-sarajevo.org

– Virtualna rekonstrukcija Crkve Sv. Trojice u Mostaru, 2009, finansirano od Grčkog ministarstva vanjskih poslova,
crkva-sv-trojice.ba

– Virtualni muzej BH tradicionalnih predmeta, 2009, u saradnji sa Muzejem Sarajeva,
muzejsarajeva.ba

– Virtualna rekonstrukcija Isa-begove Tekije u Sarajevo, 2009, u saradnji sa Muzejem Sarajeva,
muzejsarajeva.ba/tekija

MR. FATMIR ALISPAHIĆ O REPUBLICI SRPSKOJ: Samozvana Skupština srpskog naroda u BiH je 9. januara 1992. usvojila „Deklaraciju o proglašenju Srpske Republike BiH“, prije nego je Skupština RBiH, 25. januara, donijela Odluku da se održi referendum o nezavisnosti. Velikosrpska paradržava je prvi „ustav“ dobila 28. februara 1992., prije nego što je 63 % bh. građana izglasalo nezavisnosti i suverenitet RBiH. Na samozvanoj Skupštini Srpske Republike BiH, održanoj 12. maja, Ratko Mladić je ustvrdio da „stvaranje Srpske Republike znači genocid“, a BiH je u Ujedinjene nacije primljena 22. maja 1992. godine. Iz ovoga se vidi da stvaranje Republike Srpske nije bilo reakcija, već je bilo agresija na zakonski poredak i na živote Bošnjaka i Hrvata čija je krivica bila što nisu rođeni kao Srbi. Republika Srpska je pobila preko 100.000 nesrba i protjerala preko 500.000 nesrba, a njena genocidna suština se pokazuje u činjenici da se jedva 20-tak hiljada nesrba vratilo na svoja ognjišta. Dvadeset godina poslije Republika Srpska deveti januar obilježava „krsnom slavom Svetog arhiđakona Stefana“, čime potvrđuje kontinuitet genocidne namjere da bude prostor u kome nema mjesta za druge i drugačije. Postojanje Republike Srpske je uvredljivo za sve antifašiste, a posebno za žrtve genocida, na čijim kostima je izgrađen ovaj paradržavni spomenik genocidu. (bosnjaci.net)

Comments are closed.