Historičarka Dr. Olga Zirojević: Srbima je bilo bolje pod Turcima

IMG_0020Historičarka Dr. Olga Zirojević kaže da je Srbima bilo bolje pod Turcima nego pod domaćom vlastelom. U vrijeme Dušanovo njegovi vlastelini [skupljaći poreza] su uzimali sve, a kmetovima davali hrane tek toliko da prežive.


Odbjegle kmetove je hvatala vojska i ubijala. Za podignutu ruku, ružnu riječ ili samo podignuti glas na državnog poreznika kmetu su odsijećane uši ili nos. Za čupanje ili hvatanje vlastelina za bradu dušanov zakonik predviđa odsiječanje obe ruke do lakata.

Prevareni muž je po tom zakoniku mogao da bira, da odsijeće dojke svojoj ženi, da joj izvadi oči ili da je rastrgne konjima. Taj zakon se pominje i u filmu Banović Strahinja. Ista situacija i isti ponizavajući status kmetovi su imali i u Hrvatskoj, treba samo pročitati SELJAČKU BUNU pisanu na osnovu istinitih događaja.

Žene su tek po dolasku TURAKA dobile pravo na RAZVOD a i na ODŠTETU – ALIMENTACIJU u slučaju razvoda. Turska je uvela VLADAVINU PRAVA. Kmetovi su plaćali 1/8 u teladima, sijenu, žitu i suhom voću, dok na sitnu stoku svinje i ovce nije ni bilo poreza. Nezadovljni kmet je mogao da AGU ili BEGA tuži sudu ili da čak ubije BEGA i baci ga u JENDEK (KANAL) i da ga sud, Kadija oslobodi. Pored 1/8 Turskoj državi Srbi su plaćali i 1/10 crkvi.

Turci su sami birali Patrijarha a on je držao raju u pokornosti. Za paljenje ili bilo kakvo skrnavljenje crkve bila je predviđena smrtna kazna odrubljivanjem glave.
10 dana kuluka godišnje KMET je umjesto na javnim radovima, putevima, mostovima i td. mogao da odradi na CRKVENOM IMANJU. Svaki rad preko toga mu je morao biti PLAĆEN.

Dr Olga Zirojević POMINJE VAŽAN PODATAK da su TURCI naseljavali Srbe po BOSNI.

Emisija Ćirilica, TV Košava, Voditelj emisije Milomir Marić.

One comment on “Historičarka Dr. Olga Zirojević: Srbima je bilo bolje pod Turcima

  1. dositej says:

    Žena govori sasvim logične stvari..na dolazak turske vlasti u usporedbi sa dotadašnjim dušanovim carstvom narod je gledao kao na oslobođenje..averzija srba prema turcima rezultat je 19 stoljeća kada se osmansko carstvo gasi te ponovo lokalni knezovi vojvode i ostali preuzimaju vlast u svoje ruke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *