Dijaspora je jedan od najznačajnijih investitora u BiH (VIDEO)

bih_dijasporaSamo prošle godine putem doznaka u BiH se slilo 3 milijarde i 300 tisuća maraka, kako putem ličnih pošiljki, tako putem mirovina.

Guverner Centralne banke Kemal Kozarić kaže da je nemjerljiva važnost ovih investicija u našu zemlju i da ih vlast treba ohrabrivati!

Comments are closed.