BOŠNJAK IZ SANDŽAKA, NA PREKRŠAJNOM SUDU U ČAČKU TRAŽIO PRIJEVOD SA SRPSKOG NA BOSANSKI JEZIK

Kamijon3434Saobraćajna policija u Čačku podnijela je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Maida Bašovića iz Prijepolja, tereteći ga da je 2. marta 2013. u 8.25 sati, vozeći kamion drumom kroz Međuvršje, preticao kolonu vozila u punoj liniji.

Sa braniocem i sugrađaninom, advokatskim pripravnikom Milanom Drobranjakovićem, okrivljeni se pojavio 26. februara na Prekršajnom sudu u Čačku, pred sudijom Draganom Grujovićem, ali je tokom ispitivanja koje je trajalo 20 minuta izjavio i ostao uporan da ne razumije ni riječ srpskog jezika, piše “Politika”.

Istovremeno, Bašović se tokom ispitivanja pozivao na Ustav Republike Srbije, žaleći se da su mu uskraćena prava koja garantuje najviši akt u državi.

Na početna pitanja sudije, okrivljeni je ćutao. Branilac je objasnio da okrivljeni nije u stanju da odgovara zbog toga što ne razumije srpski jezik i želi da koristi ustavno pravo da se prekršajni postupak na njemu maternjem, bosanskom jeziku.

Branilac je predložio da sud omogući okrivljenom da koristi pravo na upotrebu jezika tako što bi mu se u postupku obezbijedilo prevođenje ovlašćenog sudskog tumača.

Na pitanje sudije da li branilac zna bosanski jezik, on je odgovorio odrično. Sudija je potom rekao da on zna bosanski jezik, pa da okrivljeni može dati odbranu na svom maternjem jeziku, na šta je okrivljeni rekao “ne razumijem”.

Na opasku sudije da mu se okrivljeni obratio na tečnom srpskom jeziku, okrivljeni je odgovorio “To nije srpski jezik”.

Sudija je predložio i da se postupak vodi na engleskom jeziku, jer su se i okrivljeni i advokat izjasnili da znaju engleski, okrivljeni je rekao ne može.

Na pitanje sudije kako je razumio pitanje, okrivljeni je odgovorio “preveo mi je branilac”.

Sudija je potom tražio da okrivljeni nekim dokumentom dokaže da je pripadnik bosanske nacionalne manjine, a advokat je potom zatražio izuzeće sudije jer ovaj pokušava da utvrdi nacionalnu pripadnost okrivljenog , što smatra ugrožavanjem nacionalnih i manjinskih prava.

Potpisuje se zapisnik na srpskom, pisan ćirilicom. Na prijedlog branioca da potpiše zapisnik, okrivljeni izjavljuje da ne može da potpiše nešto što ne razumije, piše “Politika”.

Comments are closed.