Blic: Sandžak među 10 uslova Srbiji za EU!

 blic_eu_kandidat_sandzak_srbijaSjeverni Sandžak – Evropska unija je podnijela izvještaj Srbiji u kome je iznijela svoje zamjerke, koje su joj na putu za ulazak u Evrospku uniju.

Sve učestalija diskriminacija Bošnjaka. Njihov neriješeni status. Neriješeni status Sandžaka. Diskriminacija prema Islamskoj zajednici, Internacionalnom univerzitetu, Fakultetu za isamske studije, Bošnjačkom nacionalnom vijeću, vjeronauci i masovna otimačina vakufa, kao i velika nezaposljenost, siromaštvo i nerazvijena ekonomija i infrastrauktra, samo su neki od pitanja koja se trebaju staviti na sto za rješavanje u Beogradu, da bi Srbija mogla da uđe u Evrospku uniju.

Deset glavnih zamjerki Evropske komisije

– Saradnja sa Tribunalom u Hagu
– Reforma pravosuđa
– Nezavisna regulatorna tela
– Restitucija
– Dobrosusedska saradnja
– Azilanti
– Uključivanje Roma
– Finansiranje stranaka i slobodni poslanički mandati
– Sandžak
– Ekonomske reforme i ulaganje u ekonomiju znanja (nauka i obrazovanje)

Ova vijest je jedino objavljena u dnevnom listu Blic, a jedini razlog je da bi privukli pažnju čitaoca iz Sandžaka koji ih bojkotuju. (blic-sandzakpress)

blic_eu_kandidat_sandzak_srbija

Comments are closed.