Šta je srpska elita ignorisala: Britanska promocija The Sandžak History

BYfbb8kCEAE31rv.jpg_large-728x507Sandžak – Nedavno je u Velikoj Britaniji iz štampe izašla knjiga The Sandzak – a History, autora Kenneth Morrison i Elizabeth Roberts u izdanju Hurst -a. (Zanimljivo da  Morrison, univerzitetski predavač, već ima iskustva sa pisanjem sličnih štiva, tako je 2009. izdao knjigu Crna Gora – savremena historija; drugi autor, Robertsova je supruga bivšeg UK ambasadora u Srbiji, Ajvora Robertsa, i takođe je napisala knjigu o Crnoj Gori).

U sižeu The Sandzak- a history se kaže da je knjiga pisana sa ciljem da rasvijetli historiju ove ,,granične oblasti između dvije nezavisne države, Srbije i Crne Gore, čija se historija ,,osporava i koja je pod okupacijom i u permanentnom stanju tinjajućeg sukoba”.

Tu se, između ostalog, može pročitati i da su Srbija i Crna Gora podijelile ‘Sandžak’ po okončanju Balkanskih ratova. Zatim je ‘Sandžak’ bio uključen u Kraljevinu SHS, zatim je, po autorima, uslijedio period autonomije ‘Sandžaka’ 1943. od partizana, ali da je nepravedno 1945. podeljen između Srbije i Crne Gore, ali je ostalo snažno urezano sjećanje na taj kratak period slobode, i kako se Jugoslavija raspadala devedesetih, tako je i san o ponovnoj slobodi ponovo probuđen” (!!!)

Tu se može pročitati da je ‘Sandžak’ trebalo  da dobije status republike, ali da su najžešći protivnici toga bili Srbija i Crna Gora, te da je ideja o autonomiji (slobodi) i dalje i te kako živa u ‘Sandžaku’.

Skoro istovremeno na Oksfordu je gostovao Bakir Izetbegović, gdje je, između ostalog izjavio kako je Islam u ‘Sandžak’ i Bosnu stigao dva vijeka prije hrišćanstva, te da je ,cijela Bosna jedan mezaristan (groblje) nevino pobijenih muslimana a ‘rijeka Drina je njihova najveća masovna grobnica’, te kako je Austrougarska okupacija bila spasonosan za ‘Bošnjake’ jer su bili na ivici istrebljenja (opet genocidni Srbi), i sve u tom stilu.

,,Bošnjaci su od 1918. do 1992, od završetka Prvog svjetskog rata do početka agresije na BiH, živjeli u četiri različite južnoslovenske zajednice koje su ih ignorisale, asimilirale i dopuštale agresivne napade na njihove živote i imovinu“, rekao je Izetbegović.

,,U vremenu prve Jugoslavije, kojom su dominirali Srbi, Bošnjacima je oduzeto preko milion hektara zemlje, zabranjeno je ime Bošnjak, ukinut naziv bosanski za jezik, čak je i vjera nazivana muhamedanskom umjesto islamom. Čitava sela su poklana“, naveo je, između ostalog. (sandzakpress)
sandzak_history

sandzak_history_amazon

Comments are closed.