Holandija: Bošnjaci Srebrenice imaju pravo na odštetu

347598-01-02“Holandija je odgovorna za smrt trojice Bošnjaka u Potočarima 1995 godine”, saopćio je jutros u 10 sati Vrhovni sud Holandije u Den Hagu

nakon desetogodišnje pravne borbe Hasana Nuhanovića, bivšeg prevodioca Holandskog bataljona u Srebrenici, koji je izgubio oca i brata, te familije ubijenog Rize Mustafića, bivšeg električara Holandskog bataljona. Odluka Vrhovnoga suda je konačna pa Državno pravobranilaštvo više nema pravo na žalbu.

Prema mišljenju šest sudija Vrhovnog suda te državnoga advokata, nakon pada enklave Srebrenica u ruke jedinica ratnog zločinca Ratka Mladića, “Ujedinjeni narodi više nisu imali efektivnu kontrolu nad Holandskim bataljonom (DUTCHBAT) pa je upravljanje vojnim trupama u potpunosti bilo pod odgovornosti države Holandije”.

Treba kazati da je državni advokat (advocaat-generaal) P. Vlas koji je savjetnik Vrhovnog suda Holandije, još u maju dao mišljenje da se žalba države Holandije treba odbaciti, sto je po riječima Hasana Nuhanovića bilo vrlo značajno u ovom predmetu. Njegovo je mišljenje uzeto u konačnoj odluci Vrhovnoga suda koji čine šest sudija pa je odluka bila 6+1.

Sudska trakavica koja traje deset godina tako je napokon završena a Hasan Nuhanović i familija Rize Mustafića, supruga Mehida i djeca Damir i Alma dobili su veliku satisfakciju nakon odbacivanja žalbe 2008 godine od strane Okružnog suda.
S presudom Vrhovnog suda Holandije oni će imati pravo na odštetu o kojoj će se tek odlučiti. Avaz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *