BDZ posjeduje spremnu dijasporu za ulaganja u Sandžak – kada se otklone prepreke u vlasti

fc58841bfad326daae310886222906adcbbf6114a0205260575b69e878cf13f4Novi Pazar – U okviru Izvršnog odbora BDZ je konstituisan Centralni resor za dijasporu koji je sačinjen od uspješnih privrednika iz Njemačke, Austrije, Švicarske, Francuske, zemalja Beneluxa i drugih zemalja.
Centralni resor za dijasporu ima zadatak organizovati ujedinjene snage dijaspore u podršci BDZ stranci na putu ostvarivanja prava Bošnjaka Sandžaka, kao i na putu stvaranja klime za ulaganja u Sandžak kada se za to ostvare uslovi uklanjanjem postojeće vlasti u Sandžaku.

Za predsjednika resora je izabran Šefail Ličina, direktor Sandžak biznis asocijacije i potpredsjednik Zajednice sandžačke dijaspore.

Ključni zaključak na sjednici je bio da će BDZ da se zalaže za iskazivanje punog poštovanja prema sandžačkoj dijaspori, koja svesrdno pomaže Sandžak kroz Islamsku zajednicu i da će sandžačka dijaspora biti aktivan dio organa BDZ Sandžaka.

(BDZ)

Comments are closed.